อุปกรณ์ประเภทนี้ทางต่างประเทศเรียกว่า TED (Thermal Extraction Devices) ครับผม ซึ่งการดูดแบบจ้อย หรือ combustion นั้นจะเป็น สไตล์ old school ครับ ซึ่งทั้งสองแบบนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ทั้งเรื่องการสกัดสารต่างๆในตัว cannabis และสุขภาพเมื่อใช้งานเป็นประจำ ซึ่งความแตกต่างหลักๆจะอยู่ที่ อุณหภูมิครับ การดูดแบบจ้อย หรือ บ่อง โดยวิธี og อุณหภูมิจะร้อนประมาณ 445 F หรือสูงกว่านั้น และเมื่อเราสูบควันเข้าไป จะก่อให้เกิดอันตรายต่อ คอ และปอดของเรา เนื่องจาก จะมีเศษเล็กๆที่เผาไหม้เล็ดลอดเข้าไปตกค้างในปอดของเราและลำคอ ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายมาก สังเกตจากเศษที่ติดตามบ่องได้ อีกทั้งความร้อนสูงจะทำให้สารที่เราต้องการมากที่สุดถูกขจัดออกไปด้วยจากความร้อน เพียงแค่จุดไฟ แต่อุปกณ์ประเภท TED จะใช้อุณหภูมิระหว่าง 330-337 โดยประมาณ ซึ่งจะช่วยให้ ไม่เป็นอันตรายต่อปอดและลำคอเพราะการเผาไหม้ที่มีอุณหภูมิสูง และยังช่วยให้การสกัดดีเยี่ยมขึ้นด้วย ทั้งกลิ่น รสชาติ และ effect ไม่สูญเสียสารต่างๆในตัว cannabis อุปกรณ์ประเภท TED นี้จึงเป็นที่นิยมกันมากในประเทศที่ถูกกฎหมาย เนื่องจาก ปลอดภัย ไม่สูญเสียสารในตัวดอก ประหยัดเงินขึ้น และอุปกรณ์น้อยลงด้วย ☺️ โปรดติดตามตอนต่อไป🙏